Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Komisje Dziekańskie

piątek 14.10.2016

Skład Komisji Dziekańskich Wydziału Nauk o Żywności:

Komisja  ds. Dydaktyki:

dr hab. Ewa Domian, prof.  – przewodnicząca

dr hab. Aneta Cegiełka

dr hab. Monika Janowicz

dr hab. Małgorzata Piecyk

dr inż. Anna Bzducha-Wróbel

dr inż. Anna Kamińska-Dwórznicka

dr Mariola Kozłowska

dr inż. Jolanta Małajowicz

dr inż. Magdalena Maszewska

 

Komisja ds. Hospitacji

dr hab. Zbigniew Pałacha, prof. – przewodniczący

dr hab. Antoni Pluta, prof.

dr hab. Eliza Gruczyńska

dr hab. Małgorzata Wroniak

 

Komisja ds. Jakości Kształcenia:

dr hab. Ewa Majewska – przewodnicząca

dr hab.  Stanisław Kalisz

dr hab. Jolanta Kowalska

dr hab. Ewa Ostrowska-Ligęza

dr inż. Artur Wiktor

mgr inż. Joanna Miselhorn

 

Komisja ds. Stypendiów:

dr hab. Rafał Wołosiak – przewodniczący

dr hab. Hanna Kowalska

dr inż. Beata Drużyńska

dr inż. Elwira Worobiej

 

Komisja ds. Nauki

dr hab. Ewa Jakubczyk, prof.  – przewodnicząca

prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk

prof dr hab. Alicja Ceglińska

prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz

prof. dr hab. Andrzej Lenart

prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert

 

Komisja ds. Rozwoju Kadr:

prof. dr hab. Mirosław Słowiński – przewodniczący

prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert

prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz

dr hab. Agata Górska

dr hab. Krzysztof Dasiewicz

 

 

 

  

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -