Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Katedra Technologii Żywności

wtorek 8.10.2013
 

Kierownik: dr hab. Krzysztof Dasiewicz

ul. Nowoursynowska 159c

02-776 Warszawa

Tel. (0 22) 59 37 534

Fax. (0 22) 59 37 531

e-mail: ktz@sggw.pl

Sekretariat Katedry: mgr inż. Małgorzata Kornatowska

tel. (0 22) 59 37 545

e-mail: malgorzata_kornatowska@sggw.pl

W skład Katedry Technologii Żywności wchodzą:

Przedmioty ogólnowydziałowe realizowane w Katedrze:

 • ogólna technologia żywności
 • kierunkowe technologie żywności
 • propedeutyka przemysłu spożywczego
 • opakowania żywności
 • zamrażalnictwo
 • dietetyka
 • technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczego
 • dodatki do żywności
 • system bezpieczeństwa HACCP w przemyśle spożywczym
 • przechowalnictwo żywności
 • żywność dla dzieci
 • apertyzacja
 • żywność minimalnie przetworzona
 • żywność specjalna, w tym funkcjonalna
 • wykorzystanie przetwórcze ryb i bezkręgowców
 • postępy i ogólne zagrożenia w hodowli, uprawie i technologii zbóż
 • miód pszczeli

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -