Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wydziałowa Rada ds. Współpracy z Gospodarką

wtorek 8.10.2013

Cele działania Wydziałowej Rady ds. Współpracy z Gospodarką:

– włączenie interesariuszy zewnętrznych w doskonalenie i ocenę jakości kształcenia,

– opiniowanie programów nauczania na Wydziale Nauk o Żywności z punktu widzenia pracodawców,

– dostosowywanie programów nauczania do zapotrzebowania pracodawców,

– oferowanie studentom i absolwentom WNoŻ nowoczesnych narzędzi, pozwalających na samodzielne pogłębianie wiedzy zawodowej,

– uaktualnianie listy opracowywanych innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu spożywczego.


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -