Wydziałowa Rada ds. Współpracy z Gospodarką

Cele działania Wydziałowej Rady ds. Współpracy z Gospodarką:

– włączenie interesariuszy zewnętrznych w doskonalenie i ocenę jakości kształcenia,

– opiniowanie programów nauczania na Wydziale Nauk o Żywności z punktu widzenia pracodawców,

– dostosowywanie programów nauczania do zapotrzebowania pracodawców,

– oferowanie studentom i absolwentom WNoŻ nowoczesnych narzędzi, pozwalających na samodzielne pogłębianie wiedzy zawodowej,

– uaktualnianie listy opracowywanych innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu spożywczego.