Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Prace doktorskie

wtorek 12.08.2014

mgr inż. Krzysztof Zawisza

mgr inż. Michał Antczak

mgr Andrzej Cendrowski

mgr inż. Jan Cenkier

mgr inż. Hanny Ciemniewska-Żytkiewicz

mgr inż. Aleksandra Jedlińska

mgr inż. Artur Wiktor

mgr inż. Magdalena Dadan

mgr inż. Joanna Żylińska

mgr inż. Bartosz Kruszewski

mgr inż. Jakub Kobyliński

lek. wet. Piotr Karpiński

mgr inż. Katarzyna Sujka

mgr inż. Violetta Schube

mgr inż. Piotr Grzegory

mgr inż. Joanna Miazek

mgr inż. Sylwia Onacik-Gür

mgr inż. Dominika Tolik-Karlikowska

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -