Prace doktorskie

mgr inż. Krzysztof Zawisza
mgr inż. Michał Antczak
mgr Andrzej Cendrowski
mgr inż. Jan Cenkier
mgr inż. Hanny Ciemniewska-Żytkiewicz
mgr inż. Aleksandra Jedlińska
mgr inż. Artur Wiktor
mgr inż. Magdalena Dadan
mgr inż. Joanna Żylińska
mgr inż. Bartosz Kruszewski
mgr inż. Jakub Kobyliński
lek. wet. Piotr Karpiński
mgr inż. Katarzyna Sujka
mgr inż. Violetta Schube
mgr inż. Piotr Grzegory
mgr inż. Joanna Miazek

mgr inż. Anna Kot

mgr inż. Kamil Piwowarek

mgr inż. Magdalena Reder