Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

wtorek 8.10.2013
zbmz

Kierownik: dr hab. Stanisław Błażejak, prof. SGGW

Tel. (022) 59 37 658

Fax. (022) 59 37 681

e-mail: zbmz@sggw.pl

Pracownicy

Oferta dla praktyki

 • Badania mikrobiologiczne surowców i produktów spożywczych zgodnie z normami PN-ISO (głównie w zakresie: Salmonella, gronkowców koagulazododatnich, pałeczek z grupy coli, ogólnej liczby bakterii i grzybów, beztlenowców przetrwalnikujacych).
 • Ustalanie / weryfikacja terminu przydatności do spożycia produktów spożywczych.
 • Ocena trwałości mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych.
 • Zmiany jakościowe i ilościowe mikroflory w czasie prób przechowalniczych żywności.
 • Ekspertyzy i doradztwo z zakresu mikrobiologii żywności i przemysłów fermentacyjnych.

Badania

 • Badania podstawowe i technologiczne wybranych szczepów drożdży przemysłowych:
  • wpływ wybranych biostymulatorów na aktywność fermentacyjną drożdży piekarskich,
  • badania nad naturalnym wiązaniem biopierwiastków przez wybrane szczepy drożdży,
  • badania nad ciągłą fermentacją winiarską.
 • Wykorzystanie drobnoustrojów i produktów ich metabolizmu w przemyśle spożywczym i żywieniu:
  • biosynteza pullulanu i jego zastosowanie do przedłużania trwałości surowców i produktów spożywczych,
  • biotransformacja kwasu trans-cynamonowego do L-fenyloalaniny przez drożdże rodzaju Rhodotorula,
  • biosynteza folianów przez drożdże z rodzaju Saccharomyces, biosynteza dihydroksyacetonu przez bakterie octowe i otrzymywanie preparatów enzymów lipolitycznych z wybranych szczepów drożdży o wysokiej aktywności hydrolitycznej;
  • wykorzystanie mieszanych kultur drożdży i bakterii octowych do utylizacji glicerolu.
 • Przeciwdrobnoustrojowa aktywność ekstraktów roślinnych.
 • Wykorzystanie klasycznych metod analizy mikrobiologicznej i inżynierii genetycznej w wykrywaniu, charakterystyce i uszlachetnianiu cech technologicznych drobnoustrojów.

Dydaktyka

 • Mikrobiologia ogólna, żywności i techniczna.
 • Technologia specjalizacyjna: gorzelnictwo i drożdżownictwo, winiarstwo, browarnictwo, mikrobiologia żywności, genetyka i inżynieria genetyczna drobnoustrojów, modyfikacje genetyczne drobnoustrojów przemysłowych.
 • Biotechnologiczne wykorzystanie bakterii.
 • Biotechnologiczne wykorzystanie grzybów (drożdży i pleśni).
 • Współczesne techniki monitoringu zagrożeń mikrobiologicznych w produkcji żywności.

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -