Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Program stypendialny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców dla studentów stacjonarnych studiów magisterskich i doktoranckich

wtorek 9.08.2011
n_logo_pfpz

Celem programu stypendialnego jest promowanie realizacji prac naukowych, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w przemyśle żywnościowym. Stypendium przeznaczone dla studentów stacjonarnych studiów magisterskich w kwocie 500 zł miesięcznie wypłacane jest studentowi przez okres maksymalnie 9 miesięcy od momentu przyznania stypendium – nie dłużej jednak, niż do dnia obrony pracy magisterskiej oraz nie dłużej niż do 6 ...


Rekrutacja na Stacjonarne Studia Doktoranckie

czwartek 7.07.2011
stdokt2011

Studia trwać będą od 01.10.2011 roku do 30.09.2015 roku Dziedzina: :   nauki rolnicze, Dyscyplina: technologia żywności i żywienia. Osoby zainteresowane podjęciem studiów proszone są o składanie do dnia 23 września 2011 roku w pokoju 1037 w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa następujących dokumentów: 1. Podanie wraz z ...


Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo i Jakość w Łańcuchu Żywnościowym” – rekrutacja do 15.10.

wtorek 21.06.2011
wnozz

Do 15 października br. trwa nabór na studia podyplomowe „BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ W ŁAŃCUCHU ŻYWNOŚCIOWYM”, mające na celu przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu rolno-spożywczym „od pola do stołu”. Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi zasadami zarządzania bezpieczeństwem, poprzez nadzór wewnętrzny nad jakością żywności i przestrzeganiem higieny przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i ...


Filozoficzne Aspekty Nauk Przyrodniczych – Konferencja

wtorek 31.05.2011
dziwy kamienie

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Konferencję Filozoficzną doktorantów SGGW pt. „Filozoficzne Aspekty Nauk Przyrodniczych”, która odbędzie się 1 czerwca 2011 (środa) w budynku 8, w sali 112, w godzinach 10:00 – 17:45.       W programie Konferencji przewidziano wystąpienia doktorantów oraz pracowników naukowych SGGW, a także osób zewnętrznych, m. in. pana  Steve’a Sperelakis’a, specjalisty żywności ekologicznej, prezesa firmy ...


Warsztat kompetencji miękkich „Skutecznie inspiruj do działania”

wtorek 5.04.2011
kmpg

Chcesz mieć wokół siebie ludzi zaangażowanych, biorących inicjatywę w swojej ręce?  Dołóż wszelkich starań, aby zbudować z nimi jak najlepsze relacje. Poznaj sposoby i możliwości budowania autorytetu i zacznij szukać nowych doświadczeń, aby stać się inspirującą osobą dla innych.   Warsztat kompetencji miękkich „Skutecznie inspiruj do działania”   19 kwietnia 2011 r. (wtorek), kampus SGGW, bud.8 s.112, godz. 9.00 ...


Staż w firmie A.Blikle Sp. z o.o.

poniedziałek 14.02.2011
blikle

Warszawska firma cukiernicza o długoletniej tradycji i doskonałej renomie poszukuje stażystów - studentów IV/V roku lub absolwentów kierunków: żywienie człowieka, technologia żywności lub dietetyka. Zakres obowiązków: - Uczestnictwo w tworzeniu nowych produktów trwałych głównie w sektorze cukierniczym, - Prowadzenie badań marketingowych i rynkowych, - Przygotowywanie dla wybranych produktów podręcznika operacyjnego zawierającego receptury, specyfikacje, procesy produkcyjne, oraz kalkulacje kosztów Oczekujemy od kandydatów: - ...


Do studentów IV roku studiów stacjonarnych

wtorek 18.01.2011
logo

Studenci IV roku, którzy będą brali udział w rekrutacji na studia II stopnia na Wydziale Nauk o Żywności w roku akademickim 2011/2011 muszą złożyć pracę inżynierską wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie nieprzekraczalnym do 21 lutego 2011 r. Dziekan Wydziału Nauk o Żywności Prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert


Studia we Francji i USA

poniedziałek 15.11.2010
PLAKAT FR i USA


Organizacja roku akademickiego 2010/2011

poniedziałek 27.09.2010

Na studiach stacjonarnych obowiązują: 1. Zajęcia dydaktyczne: w semestrze zimowym – od dnia 01 października 2010 r. do dnia 28 stycznia 2011 r. w semestrze letnim – od dnia 21 lutego do 17 czerwca 2011 r. 2. Sesje egzaminacyjne: zimowa: od 31 stycznia do 11 lutego 2011 r. letnia: od 20 czerwca do 01 lipca 2011 r. jesienna: od 5 do 16 ...


Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

wtorek 7.09.2010
buwiwm

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, iż na stronie internetowej www.buwiwm.edu.pl od 23 sierpnia br. dostępna będzie oferta stypendialna na rok akademicki 2011/2012, opracowana we współpracy z Departamentem Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oferta zawierać będzie informacje o możliwości wyjazdów w roku ak. 2011/2012 na studia częściowe, staże i ...


Następna strona »

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -