Koła naukowe

Sukces Koła Naukowego Technologów Żywności II Konkursie Studenckich Projektów Naukowych SGGW

Zakończył się II Konkurs Studenckich Projektów Naukowych, organizowany przez Komisję ds. Dydaktyki Samorządu Studentów SGGW. Głównym jego założeniem jest dofinansowywanie projektów, powstających z inicjatywy studentów działających w Kołach Naukowych SGGW. Studenci w ramach Kół Naukowych przygotowywali projekty przedsięwzięć, których realizacji chcieliby się podjąć. Nasze