Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Program „Young Professionals”

wtorek 18.01.2011
unesco

Program skierowany jest do młodych osób, które chciałyby zdobyć doświadczenie w pracy w organizacji międzynarodowej. Wyłonieni uczestnicy programu zostaną zatrudnieni na rok w Sekretariacie UNESCO w Paryżu lub w jednym z biur terenowych tej organizacji. Zgłoszenia przyjmowane są przez Polski Komitet ds. UNESCO do dn. 31 stycznia 2011 r. Szczegółowe informacje


Praktyki w UK

piątek 3.12.2010
hops

HOPS Polska z o.o. prowadzi rekrutację do pracy na farmach w Wielkiej Brytanii. Spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 14 grudnia br. (wtorek) o godz. 11.15 w bud. 8 (sala 112).


Oferta stypendialna Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

wtorek 7.09.2010
buwiwm

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej informuje, iż na stronie internetowej www.buwiwm.edu.pl od 23 sierpnia br. dostępna będzie oferta stypendialna na rok akademicki 2011/2012, opracowana we współpracy z Departamentem Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Oferta zawierać będzie informacje o możliwości wyjazdów w roku ak. 2011/2012 na studia częściowe, staże i ...


Staż w Centrum Żywienia Nestlé

czwartek 19.08.2010
nestlee

Oferta stażu w Centrum Żywienia Nestlé dla studentów i absolwentów. Termin zgłoszeń do 27 sierpnia 2010r. Szczegółowe informacje


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -