Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Program stypendialny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców dla studentów stacjonarnych studiów magisterskich i doktoranckich

wtorek 9.08.2011
n_logo_pfpz

Celem programu stypendialnego jest promowanie realizacji prac naukowych, które mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w przemyśle żywnościowym. Stypendium przeznaczone dla studentów stacjonarnych studiów magisterskich w kwocie 500 zł miesięcznie wypłacane jest studentowi przez okres maksymalnie 9 miesięcy od momentu przyznania stypendium – nie dłużej jednak, niż do dnia obrony pracy magisterskiej oraz nie dłużej niż do 6 ...


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -