dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW

(22) 59 37 565
agata_marzec@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji


Zainteresowania naukowe: właściwości akustyczne, mechaniczne, strukturalne i sorpcyjne produktów zbożowych, tekstura żywności suszonej, reologia cieczy, ekologia