dr hab. Agnieszka Ciurzyńska

(22) 59 37 577
agnieszka_ciurzynska@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Zainteresowania naukowe: liofilizacja, odwadnianie osmotyczne, obróbka wstępna, hydrokoloidy, żele, struktura, właściwości suszonej żywności, projektowanie produktów