dr inż. Agnieszka Tyburcy

Pokój: C034 (przyziemie), bud. 32
Konsultacje: zależne od semestru
(22) 59 37 539
agnieszka_tyburcy@sggw.edu.pl
Katedra Technologii i Oceny Żywności
Zakład Technologii Mleka

Zainteresowania naukowe: zarządzanie, ekonomika, etyka biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi, e-learning, tutoring