dr inż. Agnieszka Tyburcy

(22) 59 37 533
agnieszka_tyburcy@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Mięsa