dr inż. Alicja Synowiec

(22) 69 37 659
alicja_synowiec@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Zainteresowania naukowe: produkcja napojów alkoholowych w szczególności browarnictwo oraz winiarstwo, przeciwdrobnoustrojowa aktywność substancji pochodzenia roślinnego, opakowania jadalne, zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych