prof. dr hab. Andrzej Jarczyk

(0 22) 59 37 523
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Owoców i Warzyw