prof. dr hab. Andrzej Orzeszko

(22) 59 37 622
andrzej_orzeszko@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Organicznej i Chemii Żywności

Zainteresowania naukowe: chemia związków biologicznie czynnych, chemia ciekłych kryształów