dr hab. Aneta Cegiełka

(22) 59 37 532
aneta_cegielka@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Mięsa

Zainteresowania naukowe: przetwórstwo mięsa drobiowego i wieprzowego substancje funkcjonalne, dietetyczne produkty mięsne