dr inż. Anna Berthold-Pluta

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Agata Górska
  3. Recenzent – dr hab. Elżbieta Klewicka
  4. Recenzent – dr hab. Kamila Myszka
  5. Recenzent –  prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
  6. Członek komisji – dr hab. Anna Zadernowska
  7. Członek komisji – dr hab. Edyta Lipińska
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

24.04.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokółuchwała Komisji Habilitacyjnej