dr inż. Anna Berthold-Pluta

(22) 59 37 668
anna_berthold@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii Mleka