dr inż. Anna Chlebowska-Śmigiel

(22) 59 37 651
anna_chlebowska_smigiel@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Zainteresowania naukowe: mikrobiologia żywności, biosynteza i zastosowanie pullulanu, powłoki jadalne, probiotyki, prebiotyki