dr hab. inż. Anna Chlebowska-Śmigiel

Pokój: C1038, bud. 32
Konsultacje: nieobecna w semestrze zimowym
(22) 59 37 651
anna_chlebowska_smigiel@sggw.edu.pl
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności


Zainteresowania naukowe: mikrobiologia żywności, biosynteza i zastosowanie pullulanu, powłoki jadalne, probiotyki, prebiotyki