dr hab. Anna Kamińska-Dwórznicka, prof. SGGW

Pokój: 050
Konsultacje: czwartek 11:00-13:00
(22) 59 37 569
anna_kaminska1@sggw.edu.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji


Zainteresowania naukowe: zamrażanie żywności, krystalizacja, rekrystalizacja, biotechnologia przemysłowa