dr hab. Anna Kamińska-Dwórznicka

(22) 59 37 569
anna_kaminska_dworznicka@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Zainteresowania naukowe: transport ciepła i masy, zamrażanie żywności, biotechnologia przemysłowa