mgr inż. Anna Rajkowska

(22) 59 37 539
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Zbóż