mgr inż. Anna Rudziak-Tałałaj

Pokój: C1009, bud. 32
Konsultacje: piątek 9:00-10:00
(22) 59 376 63
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności