dr hab. Antoni Pluta, prof. SGGW

(22) 59 37 667
antoni_pluta@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii Mleka

Zainteresowania naukowe: jakość mleka surowego, przetwórstwo mleka, wymagania techniczne w przetwórstwie mleka, produkcja serów podpuszczkowych niskotłuszczowych, zastosowanie hydrokoloidów w mleczarstwie, wykorzystanie serwatki