Organizacja zajęć ujętych w semestrze letnim 2019/2020 w programach studiów realizowanych na Wydziale Technologii Żywności w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID-19

Drodzy Studenci! W obecnej sytuacji spowodowanej epidemią wirusa SARS-CoV-2 nauczanie kontaktowe zostaje do odwołania zastąpione różnymi formami nauczania na odległość. Przedstawiamy TUTAJ(1)  i  TUTAJ(2)      (1 sem. tż II st. 9-15 tydzień) zestawienie dotyczące sposobów realizacji zajęć ujętych w Państwa planach dydaktycznych w bieżącym

Realizowanie zajęć na kierunkach studiów realizowanych na WTŻ na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19

Drodzy Studenci, Zajęcia ujęte w Państwa planach dydaktycznych są wznowione i realizowane w systemie kształcenia zdalnego z wykorzystaniem różnych metod ustalonych dla każdego przedmiotu przez koordynatorów przedmiotów. Zajęcia będą realizowane w sposób możliwie jak najbardziej zgodny z planami zajęć, na ogół z tygodniowym opóźnieniem

UWAGA! Zmiana godzin pracy dziekanatu

Uprzejmie informujemy, że od semestru letniego 2019/20 ulegają zmianie godziny pracy dziekanatu studiów stacjonarnych – kierunek  bezpieczeństwo żywności oraz technologia żywności i żywienie człowieka I i II stopnia (pok. 51).  Aktualne godziny pracy:  poniedziałek         8.30-12.30                                 wtorek                      zamknięte                                   środek                      8.30-12.30