Organizacja zajęć ujętych w semestrze letnim 2019/2020 w programach studiów realizowanych na Wydziale Technologii Żywności w związku z przeciwdziałaniem zakażeniom COVID-19

Drodzy Studenci! W obecnej sytuacji spowodowanej epidemią wirusa SARS-CoV-2 nauczanie kontaktowe zostaje do odwołania zastąpione różnymi formami nauczania na odległość. Przedstawiamy TUTAJ(1)  i  TUTAJ(2)      (1 sem. tż II st. 9-15 tydzień) zestawienie dotyczące sposobów realizacji zajęć ujętych w Państwa planach dydaktycznych w bieżącym