dr inż. Artur Wiktor

(22) 59 37 560
artur_wiktor@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Zainteresowania naukowe: nietermiczne technologie przetwarzania żywności, gospodarka energetyczna