dr inż. Artur Wiktor

Pokój: 1056
Konsultacje: środa 10:00-12:00
(22) 59 37 560
artur_wiktor@sggw.edu.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji


Zainteresowania naukowe: nietermiczne technologie przetwarzania żywności, gospodarka energetyczna