dr Beata Dasiewicz

Pokój: 2061, bud. 32
Konsultacje: semestr zimowy środa 12:15-13:45, semestr letni środa 11:15-12:45
(0 22) 59 37 625
beata_dasiewicz@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej