dr inż. Beata Drużyńska

(22) 59 37 675
beata_druzynska@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności