dr inż. Beata Drużyńska

Pokój: 3/107 (bud. 34)
Konsultacje: poniedziałek 10:00-12:00
(22) 59 37 675
beata_druzynska@sggw.edu.pl
Katedra Technologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności

Zainteresowania naukowe: bioaktywne składniki żywności, właściwości przeciwrodnikowe składników żywności, żywność funkcjonalna