Bezpieczeństwo żywności – plan zajęć

I stopnia – inżynierskie
I rok

I rok
od 08.03.2019

 

II rok  aktualizacja 15.02.2019

 

III rok aktualizacja 07.05.2019                                  

 
Harmonogramy zajęć
Bezpieczeństwo opakowań ćw. – I r.

Ogólna technologia żywności ćw. – I r.

Regulamin ćw. z Ogólnej technologii żywności  – I r.

Technologia i higiena żywności pochodzenia zwierzęcego ćw. -II r.

Zagrożenia biologiczne w żywności ćw. – III r.

Regulamin zaliczenia ćw. z Zagrożeń biologicznych w żywności – III r.

Zagrożenia biologiczne w żywności w-d.  – III r. (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

Zagrożenia biologiczne w żywności ćw. – III r. (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)