Bezpieczeństwo żywności – plan zajęć sem. letni 2019/2020

I stopnia – inżynierskie
I rok

 

II rok

 

III rok

 

 

 

Harmonogramy zajęć
Harmonogram ćwiczeń – Zagrożenia chemiczne i fizyczne żywności –  III r. – aktualizacja 27.02.2020

Harmonogram ćwiczeń – Ogólna technologia żywności – III r.

Regulamin ćwiczeń – Ogólna technologia żywności – III r.

Harmonogram ćwiczeń – Chemia organiczna – I r.

Harmonogram ćwiczeń – Zagrożenia biologiczne w żywności – III r.

Harmonogram ćwiczeń – Technologia i higiena żywności pochodzenia zwierzęcego – II r.

Nauczyciele akademiccy, którzy będą prowadzić ćw. OTŻ w r. ak. 2019/2020 – II r.

Harmonogram ćwiczeń – Bezpieczeństwo opakowań – I r.

Harmonogram ćwiczeń – Inżynieria żywności – II r.