mgr inż. Bogumiła Urbańska

Pokój: 057 (bud. 34)
(22) 59 376 84
bogumila_urbanska@sggw.edu.pl
Katedra Technologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności