dr inż. Bożena Parczewska-Plesnar

(22) 59 37 618
bozena_parczewska_plesnar@sggw.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej

Zainteresowania naukowe: chemia fizyczna – termodynamika równowag fazowych