Wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich SGGW do uczelni europejskich w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/16

Informujemy o możliwości zgłaszania planowanych wyjazdów dydaktycznych do uczelni europejskich w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016. Wymiana nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus+ może być realizowana wyłącznie z uczelniami z krajów członkowskich UE, trzech państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandii, Liechtensteinu, Norwegii