Towaroznawstwo w biogospodarce Liderem!

Nasz nowy kierunek Towaroznawstwo w biogospodarce otrzymał prestiżowy certyfikat akredytacyjny oraz certyfikat  nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia” w 2019 r. w IV edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z przyszłością”, którego organizatorem merytorycznym jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Certyfikat przyznany został na podstawie opinii Komisji Eksperckiej, reprezentującej środowiska akademickie, gospodarcze i pozarządowe.


Zapraszamy do studiowania ! Jesteśmy najlepsi !