Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Obóz Naukowy ADAMED SmartUP w SGGW

Najzdolniejsza młodzież z całej Polski na  innowacyjnym obozie naukowym ADAMED SmartUP w SGGW Aż dwa tygodnie intensywnych zajęć praktycznych i teoretycznych z różnych dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych. Grupa 50 najlepszych, z blisko 7000 chętnych, już wkrótce rozpocznie obóz naukowy ADAMED SmartUP, który odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w terminie 16-29 lipca br. […]

  • niedziela 17.12.2017

22. Festiwal Nauki

Już od 24 września Wydział Nauk o Żywności  będzie gościł uczniów z warszawskich szkół podstawowych w ramach 22 edycji Festiwalu Nauki. W dniach 24-28 września Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji przygotowała  lekcje,  w czasie których uczestnicy  zajmą się m.in. tematyką opakowań do żywności. Poznają najczęściej popełniane błędy w stosowaniu tych materiałów. Będzie również możliwość […]

  • piątek 21.09.2018

Wydziałowa inauguracja roku akademickiego 2018/2019

  Dziekan i Rada Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie mają zaszczyt zaprosić na WYDZIAŁOWĄ INAUGURACJĘ     ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019            która odbędzie się 3 października 2018 r. (środa) o godz. 9.00 w Auli Kryształowej                            […]

  • poniedziałek 17.09.2018

Wykaz złożonych tematów badawczych w ramach wewnętrznego trybu konkursowego dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich

Możliwość wykorzystania gryki w projektowaniu nowych produktów. Wpływ wybranych dodatków potencjalnie strukturotwórczych na jakość organożeli – Ocena wpływu dodatku wybranych żelifikatorów na strukturę sieciową oleożeli rzepakowych na podstawie analizy ich właściwości fizycznych i obserwacji mikroskopowych. Wykorzystanie właściwości katalitycznych wybranych mikroorganizmów w produkcji dodatków do żywności, degradacji opakowań i zagospodarowaniu odpadów przemysłu spożywczego – Biomasa …

  • piątek 7.09.2018

Plany zajęć – semestr zimowy 2018/19

Technologia żywności i żywienie człowieka Studia stacjonarne I stopnia – inżynierskie I rok****, II rok*, III rok **, IV rok*** *aktualizacja 12.09.2018 **aktualizacja 17.09.2018 ***aktualizacja 18.09.2018 **** aktualizacja 21.09.2018 Harmonogramy zajęć  Ogólna technologia żywności – ćw. * *aktualizacja 13.09.2018 Technologia mięsa – ćw. II stopnia – magisterskie I rok Biotechnologia, I rok Inżynieria**,  I rok […]

  • poniedziałek 3.09.2018

Organizacja roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Nauk o Żywności

Organizacja roku akademickiego 2018/19 na Wydziale Nauk o Żywności – Załącznik nr 1 do uchwały Rady Wydziału nr 29-2017/18 z dnia 22.06.2018 r.

  • czwartek 23.08.2018

Warsztaty „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu”

Zapraszamy na warsztaty Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Poznaniu: „Jak napisać wniosek do Programu Ramowego Horyzont 2020? Elementy dobrego projektu.” Warsztaty odbędą się w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym w dniach 20-21.09.2018 r. (czwartek-piątek), godz. 9.00 – 14.45. Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych udziałem w projektach zakładających współpracę międzynarodową, finansowanych z Programu Ramowego Horyzont […]

  • poniedziałek 20.08.2018

Zaliczenie studenckich praktyk zawodowych 2017/18

Zaliczanie studenckich praktyk zawodowych odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie studenckich praktyk zawodowych Wydziału Nauk o Żywności (§ 12 Regulaminu). Tryb postępowania przy zaliczaniu praktyk określa Instrukcja organizacji i zaliczania studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Nauk o Żywności (punkty 10-13). Dokumenty będące podstawą do zaliczenia studenckiej praktyki zawodowej oraz sprawozdania z praktyk przyjmowane będą […]

  • poniedziałek 20.08.2018

Wewnętrzny tryb konkursowy w SGGW dla młodego pracownika nauki/uczestnika studiów doktoranckich

Dziekan Wydziału ogłasza konkurs o przyznanie środków finansowych na realizację zadań badawczych w ramach wewnętrznego trybu konkursowego w SGGW dla młodego pracownika nauki (do 35 roku)/uczestnika studiów doktoranckich (do 35 roku).  Wnioski można składać w terminie od 24 lipca 2018 do 6 września (do godz. 12) do  Dziekanatu (mgr A. Jackowska). Szczegółowa dokumentacja konkursowa wraz […]

  • poniedziałek 23.07.2018

Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -