dr hab. Dariusz Piotrowski

(22) 59 37 564
dariusz_piotrowski@sggw.pl
Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji

Zainteresowania naukowe: suszarnictwo, właściwości fizyczne żywności, techniki komputerowe dla przemysłu spożywczego