dr Diana Mańko-Jurkowska

Pokój: 0102, bud. 23
Konsultacje: czwartek 10:00-12:00
(022) 59 376 07
diana_manko_jurkowska@sggw.edu.pl
Katedra Chemii
Zakład Chemii Ogólnej i Chemii Fizycznej

Zainteresowania naukowe: związki powierzchniowo czynne, biosurfaktanty, adsorpcja, układy emulsyjne