Dokumenty Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Dokumenty Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Technologii Żywności SGGW w Warszawie (WTŻ):

  1. Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia WTŻ
  2. Procedury
  3. Instrukcje
  4. Formularze
  5. Wykaz procesów kształcenia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  6. Harmonogram stosowania narzędzi monitorowania jakości kształcenia