dr hab. Dorota Pietrzak

(22) 59 37 537
dorota_pietrzak@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Mięsa

Zainteresowania naukowe: przetwórstwo mięsa drobiowego, żywność funkcjonalna, zastosowanie wysokich ciśnień w przemyśle mięsnym i drobiarskim