dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Ewa Majewska
  3. Recenzent – dr hab. Joanna Żochowska-Kujawska
  4. Recenzent – dr hab. Grażyna Krasnowska, prof.
  5. Recenzent –  dr hab. Zbigniew Pałacha, prof. SGGW
  6. Członek komisji – dr hab. Zbigniew Dolatowski
  7. Członek komisji – prof. dr hab. Alicja Ceglińska
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

29.04.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokółuchwała Komisji Habilitacyjnej