dr inż. Marcin Bryła

Wniosek: Wniosek
Autoreferat:
Autoreferat
Skład komisji:
 1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński Uniwersytet Przyrodniczy w
  Lublinie
 2. Sekretarz komisji – dr hab. Ewa Jakubczyk SGGW
 3. Recenzent – prof. dr hab. Juliusz Perkowski Uniwersytet Przyrodniczy w
  Poznaniu
 4. Recenzent – prof. dr hab. Beata Gutarowska Politechnika Łódzka
 5. Recenzent – prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk SGGW
 6. Członek komisji – dr hab. Rafał Ziobro – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 7. Członek komisji – dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

30.05.2018

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Wydziału
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokół ,  uchwała Komisji Habilitacyjnej