dr inż. Tomasz Florowski

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Ewa Jakubczyk
  3. Recenzent – dr hab. Małgorzata Sobczak, prof.
  4. Recenzent – dr hab. Monika Modzelewska-Kapituła, prof.
  5. Recenzent –  prof. dr hab. Antoni Pluta, prof.
  6. Członek komisji – dr hab. Joanna Stadnik, prof.
  7. Członek komisji – prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

26.04.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokółuchwała Komisji Habilitacyjnej