dr Mariola Kozłowska

Wniosek: Wniosek
Autoreferat: Autoreferat
Skład komisji:
  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna
  2. Sekretarz komisji – dr hab. Ewa Jakubczyk
  3. Recenzent – prof. dr hab. Barbara Baraniak
  4. Recenzent – dr hab. Aleksander Siger
  5. Recenzent –  prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
  6. Członek komisji – dr hab. Małgorzata Tańska
  7. Członek komisji – dr hab. Stanisław Kalisz
Data wszczęcia postępowania:

Harmonogram:

17.04.2019

harmonogram

Uchwała: Uchwała Rady Dyscypliny
Uzasadnienie: uzasadnienie,   protokół uchwała Komisji Habilitacyjnej