dr inż. Elwira Worobiej

Pokój: 3/106 (bud. 34)
Konsultacje: środa 12:00-14:00
(22) 59 37 676
elwira_worobiej@sggw.edu.pl
Katedra Technologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności

Zainteresowania naukowe: składniki biologicznie aktywne w żywności, właściwości funkcjonalne, przeciwutleniające i żywieniowe białek żywności, modyfikacje enzymatyczne i fizyczne białek