dr inż. Elwira Worobiej

(22) 59 37 676
elwira_worobiej@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Oceny Jakości Żywności