dr hab. Elżbieta Dłużewska

(22) 59 37 548
elzbieta_dluzewska@sggw.pl
Katedra Technologii Żywności
Zakład Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych