dr inż. Elżbieta Hać-Szymańczuk

(22) 59 37 660
elzbieta_hac_szymanczuk@sggw.pl
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności
Zakład Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności

Zainteresowania naukowe: mikrobiologia żywności, jakość wyrobów mięsnych, substancje peklujące, wysokie ciśnienia, bezpieczeństwo żywności