Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Authorities

Friday 20.11.2009

DeanDziekanDWR11

prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
tel. (+48 22) 59 37 500

.

.

.

.V-ce Dean for Didactics – full-time studies ProdziekanRW1

dr inż. Rafał Wołosiak
tel. (+48 22) 59 37 506

.

.

.

.V-ce Dean for Didactics – part-time studiesProdziekanMS1

prof. dr hab. Mirosław Słowiński

tel. (+48 22) 59 37 506

.

.

.

.V-ce Dean for Science

dr hab. Ewa Jakubczyk
tel. (+48 22) 59 37 506

.

.

.


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -