Facebook
dawniej: Wydział Technologii Żywności, Wydział Technologii Rolno-Spożywczej

photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Dean’s office

Friday 20.11.2009

mgr inż. Zofia Kosiorek
manager of the dean’s office
tel. (0 22) 593 75 10

Specialist Wanda Kozłowska
full-time bachelor degree study – I, II and III year; scholarships
tel. (0 22) 593 75 09

Specialist Alina Wolny
full-time bachelor egree study – IV year; full-time master degree study – I and II year; graduates
tel. (0 22) 593 75 08

Specialist Grażyna Pierz
part-time bachelor degree study – I, II, III and IV year; scholarships
tel. (0 22) 593 75 07

inż. Jadwiga Grymanowska
part-time bachelor degree study; part-time master’s degree study, public procurements
tel. (0 22) 593 75 06

mgr inż. Joanna Miselhorn
scientific activity, international cooperation
tel. (0 22) 593 75 06


e-mail: dwnoz@sggw.pl


Copyright © 2013 – Wydział Nauk o Żywności - *Zaloguj się* - Napisz do administratora stron -