Authorities

DeanDziekanDWR11

prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert
tel. (+48 22) 59 37 500

.

.

.

.V-ce Dean for Didactics – full-time studies ProdziekanRW1

dr inż. Rafał Wołosiak
tel. (+48 22) 59 37 506

.

.

.

.V-ce Dean for Didactics – part-time studiesProdziekanMS1

prof. dr hab. Mirosław Słowiński

tel. (+48 22) 59 37 506

.

.

.

.V-ce Dean for Science

dr hab. Ewa Jakubczyk
tel. (+48 22) 59 37 506

.

.

.