prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk

(22) 59 37 620
ewa_bialecka_florjanczyk@sggw.pl
Katedra Chemii

Zainteresowania naukowe: synteza i właściwości substancji ciekłokrystalicznych, biotransformacje z udziałem drożdży